OZWEB

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

EDR Fieldday 1986 og frem.

Efter resultatet 1985 har OZ9EDR deltaget i alle efterfølgende Fieldday’s med rigtig gode resultater. Hvert år var der nye antenner, for det meste 2 til hvert bånd, også på radiofonden skete der ret meget. Ud over dette bestod flere operatøren A licensen så OZ9EDR/P kunne anvende PA trin på de fleste bånd.

Dette gav selvfølgelig forstyrrelser stationerne imellem når effekten blev sat op. Der blev lavet flere forsøg med diverse filter, med rimelige gode resultater, men deres problem var at de kun kunne anvendes på modtagersiden. Skulle vi videre skulle der bygges filter, der kunne tåle effekten, men det viste sig hurtigt at skaffe kondensatorer der kunne tåle effekten, ikke var så let. Et overslag viste at alene kondensatorerne nemt kunne løbe op over 5000,00 kr, et beløb som klubben ikke havde til rådighed.

En VHF amatør foreslog at lave kondensatorerne af messingskiver og teflonisolering som han havde set på et PA trin. I praksis var det dog ikke særlig anvendeligt til formålet. Vores elektriker OZ1HSW, Jørgen kom med en ide, han havde set noget dobbelt kobberbånd, som han mente var teflonisoleret på en skrotplads.

 

OZ1HSW, Jørgen fremskaffede nogle prøver. Kobberbåndet var 25 mm bredt med to baner af 11 mm og ca 1 mm tykt, så det så lovende ud.

To ca. 12 cm lange stykker blev lagt sammen og spændt sammen af to patinax stykker med fire skruer. Kapaciteten var tæt på 100 pF, så nu var det spændende at se hvor meget spænding den kunne holde til.

Resultatet var da også lovende, ca. 5000 volt skulle vores prototype nemt kunne klare.

 

Efter de forudgående forsøg havde vist at 50 - 60 db dæmping var i underkanten af, hvad vi havde behov for , faldt valget på det eliptiske filter, som beskrevet i OZ 73 side 260. Et tre polet filter med stopbånd på 78 dB og en gennemgangsdæmping på 0,5 dB. 

Til at spænde kobberbåndet sammen med, blev en 30 mm bred og 3 mm tyk aluminiumsliste skåret op i passende stykker med 4 huller i hver. I løbet af de næste par måneder blev der fremstillet op i mod 50 kondensatorer. Ved hjælp af et PIF-meter blev de enkle kondensatorer justeret til den beregnede værdi for det givne filter.

Efterfølgende var der kun ganske få kondensatorer det var nødvendigt at efterjuster under monteringen i filterkasserne som OZ1BGZ, Torben havde stået for.

 

I 1988 var peojeket stort set færdigt til fielddayen, og filterne blev testet grundigt til SSB CQ WW contesten hvor OZ9EDR deltog fra Kyndeløse.

Meget af udstyret der blev brug her, var det samme som det der blev brugt til fieldday, dog var flere antenner af en helt anden kaliber og højde, herunder 160 meter som blev brugt med en forsøgs tilladelse fra P & T.

Ialt blev der kørt 7308 QSO's og langt over 100 lande på de 48 timer.

 

Herover ses de første to rigtige filter der blev taget i brug. Højpas filter til henholdsvis 15 meter og 10 meter båndet. Det skal lige bemærkes at begge kun er 2 polet

Undertegnet stod for afviklingen af 10 meter på en del fielddayes, og sikke en fornøjelse at lytte til 10 meter båndet efter at filteret kom på.

Det var ikke fordi støjen eller splatter var voldsom, uden filteret, men nu kunne vi høre de svage statoner på båndet. Ikke dermed sagt at vi kunne komme i kontakt med dem og udveksle rapporter.

På 15 meter har det nok været lidt af det samme. En operatør på 15 meter mente på et tidspunkt, at filteret ikke virkede og afmonterede det. Efter få minutter begyndte han at klage over at han ikke kunne høre noget på grund af støj fra 20 meter. En forslog at monter filteret igen, det ville han dog ikke, for nu tog det alt for meget af effekten på PA trinet.

Da en ny operatør kom til blev filteret monteret igen, og ud fra den information jeg fik, var der ikke længere problemer med støj fra 20 meter.

Her er låget taget af filterne. Øverst 10 meter og nederst 15 meter.

10 Meter har en teoretisk dæmpning med 53 dB ved stopbånd omkring 16 Mhz, hvorfor det har fuld dæmpning over for 20 meter ( 14 Mhz ).

15 Meter har stopbånd omkring 12 Mhz, altså lige under 20 meter båndt, hvilket vil sige at dæmpningen skulle værre bedre end -30 dB. Begge disse filter blev senere udskiftet til 3 polet ned stopbånd på 78 dB, hvor dæmpningen teoretiske blev 25 dB bedre, efter at OZ1BGZ, Torben fik bygget egnede kasse til formålet.

Her ses 2 kondensatorer i nærbillede. Hver kondensator har her en værdi omkring 800  - 900 pF eller total ca. 1800 pF. Hver kondensator bestå af henholdsvis 5 og 4 lag teflonisoleret kobberbånd, der overlapper hinanden med ca. 50 - 55 mm.

Omkring kobberet er der viklet varmebestandigt folie der skule kunne tåle op til ca. 270 graders varme.

Aluminiums stykkerne blev spændt sammen og kapaciteten målt. Var kapaiciteten for lav eller høj skulle der blot reguleres på overlapningen af kobberbåndet.

Ser du på billede 2, kan du se resterne af den eneste kondensator, jeg har kenskab til, hvor der har været overslag i.

Overslaget har været hvor de sorte mærker ses. Det er også tydeligt at kobberet har været varmet god op, og har fået en anden farve.

Ser man godt efter kan også se lidt smeltet rester på aluminium fra den varmefaste folie, men der er ingen synlige skader på teflonisoleringen.

 

 

 

Ser man på årene frem til 1990 er der ingen tvivle om OZ9EDR havde en kæmpefordel af disse filter, og det skabte en del røre og til dels så meget utilfredshed landet over, at EDR indførte en A og B klasse til fielddayen 1990. Til historien skal det da også lige bemærkes at ikke alle EDR afdelinger havde en A-licens på dette tidspunkt, og måske heller ikke havde tilstrækkelig med medlemmer, der måtte betjene udstyret til A licens.

På diagrammet til venstre er, OZ9EDR's deltagelse listet over en periode på 33 år. De orange søjler repræsenter OZ9EDR. De grå søjler vise resultatet af nærmeste konkurent, der kan være repræsenteret af forskellige EDR afdelinger. De grønne søjler er resultatet fra B klassen

Ud fra ovenstående har OZ9EDR vundet 76 % af de Fieldday de har deltaget i. Dette er nok en rekord der bliver svær at slå af andre afdelinger, men med et fantastisk sammenhold og troen på at i år vinder vi, så er der lagt op til nye chancer også i de kommende år.

Til slut vil gøre opmærksom på siden med de to videofilm som også ligger her på siderne. Den første er fra 1994 og optaget af OZ1Y, Vagn, ( OZ1BQA ). Oprindelig var der optaget ca 40 - 45 minutter, men en del er desværre blevet overspillet, og den anden fra 2010.

Med hensyn til billede materiale til denne artikel er det lidt småt. Jeg har måske 20 billeder, men ved ikke præcis hvornår de er fra. Så skulle du som læser af disse sider om OZ9EDR have billeder og historier du mener burde være med, må du meget gerne kontakte mig. Jeg er medlem af oz9edr(at)yahoogroups.com eller alternativt web(at)ozweb.dk

 
 

Her ses udsigten ud over fieldday pladsen, fra 40 meter antennens placering. Dette billede kan værre fra perioden 1986 og op til 1990

Her er vi i OZ1KCP, Ole's varebil, båndet er 80 meter og det er OZ1FTE, Morten der køre CW. Også dette bilede kan være fra perioden 1986 til 1990

Dette billede vise stationsopsætningen i OZ1KCP, Ole's varebil. Ud fra PA trintet er det mest sansynligt at det er 10 meter og billedet kan værre er fra perioden 1986 til 1990.

OZ1BQA, Vagn Køre her 10 meter. Billedet er sansynligvis fra 1997

 
 

Her er det OZ5AEK, Søren der køre 10 meter, opstillingen tyder på at det er fra 1998 eller 1999

 

 

Her ses bagsiden af PA trinet, og viser koaxfilter og HP filter til 10 meter. Også dette billede er fra 1998 eller 1999

 

 

Her er det 40 meter masten der e rved at blive gjort klar. Det er bommen til HB9CV der er ved at blive monteret. År. 1997 - 1999

 

Her er HB9CV'en kommet op som det ses bøjer blæsten elementerne lidt bagud. År. 1997 - 1999

 

 

 

Har du lyst til at se flere fielddaybilleder kan du klikke på linket herunder.Denne billede serie er fra 2000. En meget våd og rengfuld fieldday med hård kuling, i sær søndag nat.

 

HF Fieldday 2000 Galleri

Billedserien er fra 2002 og med et helt andet vejer end  i 2000. Til gengæld var forholdene ikke særlig godet på båndene

 

 

HF Fieldday 2002 Galleri

Billedeserie fra 2003. Vejeret er gråt og kedelig det meste af tiden. Det holder dog for det meste tørvejr. Der klages også lidt over forholden. Blandt andet på 10 meter er det en ren katastrofe.

 

HF Fieldday 2003 Galleri

Den sidste billedeserie er fra 2010. Jeg var kun gæst på fielddayen, da mine arbejdstider betød at jeg ikke kunne deltage i hele fielddayen.. Det var en dag med flot vejr om lørdagen.

 

HF Fieldday 2010 Galleri