Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Sådan begyndte det
 

Som det sikkert også gælder i dag, var det store spørgsmål hvilke aktiviteter skulle klubben stå for i årets løb. Fieldday aktiviteten havde været op at vende i bestyrelsen flere gange, men interessen havde ikke været overvældende, da det jo var, mest støj som ingen (VHF folk) kunne få noget ud af. 

Jeg havde selv på det tidspunkt haft HF licens i 4 – 5 år og var fortaler for at bruge HF fieldday aktiviteten i klubben. I løbet af sommeren 1983 tilbød OZ1FTE og OZ1AUX at vi kunne bruge en høstet mark på Kyndeløse strand. 

Så den første weekend i september 1983 deltog OZ9EDR for første gang i EDR’s fieldday.

Det viste sig ret hurtigt at det var vanskeligt at få medlemmerne til at tage udstyr med ud på fieldday, men til sidst lykkes det dog at skrabe 4 transiver sammen. 80 og 40 meter var almindelig kvartbølge dipoler, 20 meter en 4 elm Que-dee beam. 10 og 15 meter antennen var henholdsvis en 3 og 2 elm Quad.

Vores elektriker OZ1HSW, Jørgen havde skaffet en diesel generator, så der var strøm nok. Han stod også for den hydrauisk mast til 20 meter antennen.
Selvom resultatet ikke var overvældende, en samlet 15. plads, skabte det dog så meget interesse i klubben at der blev bred opbakning til et nyt forsøg næste år.

 

Jeg har desværre ikke billed matriale der kan understødte den første fieldday. 

 

 

 

Fieldday 1984

Allerrede inden sommerferien i klubben snakkes der meget om hvad vi kan gøre for at skaffe udstyr, til de enkle bånd, og ligesom det første år, var der næsten ingen der ville stille radiogrej til rådighed. Jo, diverse tråd antenner, kabler og den slags var det mugligt at få stillet til rådighed, men en HF radio, nej da den kunne jo blive ridset og støvet.

Det lykkes faktisk at få aftaler om de enkle bånd, så da sommerferien blev indledt, var vi næsten sikker på at der kom en radio med til hvert bånd.

Billedet her til venstre er fra en torsdag i OZ9EDR’s klublokale i lejre og skulle omhandle forberedelserne til fieldday 1984.


 

 

 

Ny Antenne 40 meter HB9CV

Ca. 12 - 14 amatør havde tilmeldt sig fielddayen, hvileket vil sige 3 amatør til hver station, men det holdt ikke helt i praktiks, nærmere 1,5 mand per station, og kun ganske få havde erfaring med at køre contest på HF.

Til fielddayen i 1984 var en del udstyr fra sidste år, blevet opbevaret i tom kostald ca. en km fra fieldday pladsen, og ved hjælp af en fladvogn og en traktor kom tingene hurtigt og nemt ud på fielddaypladsen. Men også nye ting så dagens lys

Her ses OZ1AUX, Lars til højre i billede, med sin nye hjemmebygget HB9CV til 40 meter. Han har også konstrueret en mast af firkant profiler, der ved hjælp af et spil kan hæves til godt 11 meter, og med rotor beslag er vi tæt på 12 meter.

Antennen ser ret voldsom ud og vestenvinden få elementerne til at bøje en meter eller mere bagud. Vestenvinden var et andet problem dette år, det blæste nok 20 / 25 m/s. lørdag og søndag nat. søndag aftog vinden lidt.

 

 

Fieldday pladsen

Det gav nogle udfordringer med at rejse flere af antennerne, men da de først stod der, volde det ikke de store problemer. To medhjælper påtog sig at checke baduner og pløkke, med mellemrum, og der blev ikke meldt om problemer i den forbindelse.

Længest til venstre ses den ca. 17 meter træmast til 80 meter dipolen. Radio ICOM701

Lidt til højre den hydrauisk mast med den 4 elm Cue-dee til 20 meter. Højden ca. 11 meter. Radio TS830s

Ved teltet ses HB9CV'en til 40 meter, på en ca. 12 meter firkant mast. Radio ICOM701

Til højre ses Quad antennen til 15 og 10 meter, mastehøjden omkring 16 meter. Radio TS120s

 

 

Stegte kyllinger

Da fildday'en var slut gik det hurtigt med at pakke ned og ligesom sidste år kom det meste udstyr ind i kostalden igen.

Inden vi gik hvert til sit blev vi invitetet ind i køknet og fik serveret stegte kylling med tilbehør. En rigtig flot gestus fra Morten og Lars'es forældre.

 

De fleste var enige om at der var opnået et rimeligt resultat på trods af den kuling vi måtte kæmpe med meget af tiden.

Da resultatet kom, var vi avangseret fra en 15. plads til en 8.plads. Og rigtig mange erfaringer rigere.

Fieldday 1983 - 84 Galleri 1